Welkom bij

De  Stadsgeuzen is een BSO midden in het centrum van Alkmaar en vangt kinderen op van OBS De Kennemerpoort.


Nieuws december 2020

 

  • Aanmelden voor de woensdag 'BSO-plus-dag' als vaste opvangdag (zie flyer hieronder) is nog mogelijk. Heb je belangstelling of wil je graag even langskomen met je kind(eren) voor een kijkje? Je bent van harte welkom. Stuur een mailtje via de pagina contact
  • 17 en 18 december zijn er studiedagen op OBS De Kennemerpoort. De kerstvakantie is van 19 december t/m 3 januari. Extra opvang nodig? Je kunt je kind nu al opgeven. (op oudejaarsdag werken we tot 16.00 uur).
  • Vanaf 2021 worden de uurtarieven voor de kinderopvang verhoogd.
  • De app voor het wijzigen van de kindertoeslag
  • Ook vergoeding voor ouders die de opvang van hun kind geheel zelf betalen vanwege corona: ministerie van sociale zaken en gelegenheid
  • Naar aanleiding van recent bezoek van de GGD is er een nieuw rapport opgemaakt:
GGD-rapport Sept. 2020
PDF – 185.7 KB 74 downloads

 

 

CORONA

 

Vanaf 8 juni is de reguliere opvang weer gestart. Voor een groot deel gaan we terug naar de oude vertrouwde situatie wat betreft de schoolroosters.

Wel zullen nog steeds allerlei afspraken en maatregelen met betrekking tot Corona blijven gelden. 

De komende maanden zullen ook andere activiteiten in De Eenhoorn langzaam weer worden opgestart. In het gebouw worden belijningen gemaakt en looproutes aangegeven. 

Corona-maatregelen blijven onze aandacht vragen en een beroep doen op onze redelijkheid. Als BSO zullen we hier op een positieve en opbouwende manier aan bijdragen. 

Meer informatie over de actuele situatie m.b.t tot de kinderopvang, bijvoorbeeld over de toeslagen is vinden via de volgende link: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuwsbrieven/verandering

Voor vragen, opmerkingen e.d. verwijzen we jullie graag naar de pagina contact