Welkom bij

De  Stadsgeuzen is een BSO midden in het centrum van Alkmaar en vangt kinderen op van OBS De Kennemerpoort en RKBS De Kring


Nieuws corona mei 2020

Beste ouder, bezoeker,

Maandag 11 mei zijn we weer gestart met de buitenschoolse opvang.

Goede afspraken zijn gemaakt met school, ouders en locatie De Eenhoorn om een zo veilig mogelijke opvang te garanderen. De opvang van de kinderen verloopt dan ook goed. We zijn daar heel blij mee. We houden iedereen op de hoogte wanneer er wijzigingen plaatsvinden.

Verder is het belangrijk om te melden dat voor iedereen geldt dat de eigen bijdrage voor de kinderopvang gecompenseerd wordt door de overheid zolang de kinderen nog niet voor de volle 100% schoolgaand zijn.

Meer informatie met betrekking tot de kinderopvang kun je vinden op de pagina van de rijksoverheid

Met vriendelijke groet,

BSO De Stadsgeuzen