Welkom bij

De  Stadsgeuzen is een BSO midden in het centrum van Alkmaar en vangt kinderen op van OBS De Kennemerpoort.


Nieuws september 2020

 

BSO De Stadsgeuzen werkt vanaf schooljaar 2020-2021 alleen nog maar samen met OBS De Kennemerpoort. Op dit moment hebben we nog plaats op maandag, woensdag en vrijdag. Heb je meer interesse of wil je eens langskomen met je kind? Je bent van harte welkom. Stuur ons een bericht via de pagina contact of bel 06 14104645

Ook vergoeding voor ouders die de opvang van hun kind geheel zelf betalen vanwege corona: ministerie van sociale zaken en gelegenheid

 

 

CORONA

Vanaf 8 juni is de reguliere opvang weer gestart. Voor een groot deel gaan we terug naar de oude vertrouwde situatie wat betreft de schoolroosters.

Wel zullen nog steeds allerlei afspraken en maatregelen met betrekking tot Corona blijven gelden. 

De komende maanden zullen ook andere activiteiten in De Eenhoorn langzaam weer worden opgestart. In het gebouw worden belijningen gemaakt en looproutes aangegeven. 

Corona-maatregelen blijven onze aandacht vragen en een beroep doen op onze redelijkheid. Als BSO zullen we hier op een positieve en opbouwende manier aan bijdragen. 

Meer informatie over de actuele situatie m.b.t tot de kinderopvang, bijvoorbeeld over de toeslagen is vinden via de volgende link: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuwsbrieven/verandering

Voor vragen, opmerkingen e.d. verwijzen we jullie graag naar de pagina contact