Toelichting Inspectie Kinderopvang

GGD Hollands Noorden inspecteert jaarlijks voor de gemeenten in Noord-Holland Noord of voorzieningen voor kinderopvang (betreffende kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang en gastouderbureaus) aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Met andere woorden: getoetst wordt of een gezonde en veilige omgeving wordt geboden aan uw kind op de opvangvoorziening van uw keuze. 


GGD rapport sept 2020
PDF – 185,7 KB 202 downloads
Inspectierapport GGD oktober 2019
PDF – 318,6 KB 497 downloads
Inspectierapport GGD juli 2018
PDF – 506,0 KB 510 downloads
inspectie rapport GGD juli 2017
PDF – 251,5 KB 583 downloads
GGD rapport januari 2017
PDF – 465,7 KB 508 downloads
De Stadsgeuzen Stichting BSO GGD-rapport dec 2016
PDF – 465,7 KB 548 downloads