Ouderparticipatie 

Een goed contact met ouders vinden wij heel erg belangrijk. Door regelmatig met elkaar uit te wisselen dragen we bij aan het gevoel van emotionele veiligheid bij de kinderen. Goed contact is voor hen tevens een voorbeeld.

Ouders zijn een belangrijke spiegel voor het functioneren van BSO De Stadsgeuzen. Uitwisseling met ouders is een vorm van ‘ouderraadpleging’ die daarbinnen een goede functie vervuld binnen onze kleinschalige opvang. Door de kleinschalige constructie (max. 50 kinderen op de BSO en niet meer dan 20 per kinderen  dag) zijn we dan ook niet verplicht om te werken met een oudercommissie.

Toch is een oudercommissie een toegevoegde waarde. Daarom doen wij regelmatig een oproep tot oprichting, permanent onder deze kop, en op reguliere basis middels de nieuwsbrief.

Sterker nog. Als buitenschoolse opvang hebben wij de inspanningsverplichting om op te roepen tot medezeggenschap. Het is aan de ouders of zij aan deze oproep gehoor geven.

Oprichting van een oudercommissie is een recht dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Een oudercommissie heeft contact met ouders, de organisatie en de GGD. Haar taken worden vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Meer informatie? Bij belangenvereniging Boink is alle informatie met betrekking tot ouderparticipatie terug te vinden.