Ouderparticipatie 

Het personeel van BSO De Stadsgeuzen hecht sterk aan regelmatig contact met ouders. Een goed contact met ouders draagt bij aan een algemeen gevoel van emotionele veiligheid bij de kinderen. Het is voor hen tevens een voorbeeld.

Daarnaast zijn ouders een belangrijke spiegel voor het functioneren van BSO De Stadsgeuzen. Uitwisseling met hen is een vorm van ‘ouderraadpleging’ die past en werkt bij de kleinschalige opvang die we leveren. Door deze kleinschalige opvang (max. 50 kinderen en niet meer dan 20 per dag) zijn we niet verplicht om te werken met een oudercommissie. Tot op heden bestaat deze dan ook niet.

Vanwege de toegevoegde waarde van een dergelijke commissie doen wij toch regelmatig een oproep tot het vormen ervan, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Het initiatief daartoe echter ligt uiteindelijk bij de ouders. Overigens is het een recht dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Een oudercommissie heeft contact met ouders, de organisatie en de GGD. Taken van een oudercommissie worden vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Bij belangenvereniging Boink is alle informatie met betrekking tot ouderparticipatie terug te vinden.