Ouderparticipatie 

Een goed contact met ouders vinden wij heel erg belangrijk. Door regelmatig met elkaar uit te wisselen dragen we bij aan het gevoel van emotionele veiligheid bij de kinderen. Goed contact is voor hen tevens een voorbeeld.

Ouders zijn een belangrijke spiegel voor het functioneren van BSO De Stadsgeuzen. Uitwisseling is een vorm van ‘ouderraadpleging’ die past en werkt bij onze kleinschalige opvang. Door onze kleinschaligheid (max. 50 kinderen en niet meer dan 20 per dag) zijn we dan ook niet verplicht om te werken met een oudercommissie. Tot op heden bestaat deze ook niet.

Toch is een oudercommissie een toegevoegde waarde. Daarom doen wij regelmatig een oproep tot oprichting in de nieuwsbrief. Het initiatief ligt vervolgens bij de ouders. Oprichting is een recht dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Een oudercommissie heeft contact met ouders, de organisatie en de GGD. Haar taken worden vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Bij belangenvereniging Boink is alle informatie met betrekking tot ouderparticipatie terug te