Privacy

(Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht)

Voor BSO De Stadsgeuzen geldt in het kort:

Dat deze alleen maar persoonsgegevens mag verwerken die nodig zijn binnen het kader van de kinderopvang. Er geldt dan ook een beperking aan persoonsgegevens die mogen worden verwerkt. Voor meer details: AVG en de kinderopvang.

Dat we persoonsgegevens alleen mogen verstrekken aan hen die direct betrokken zijn bij het werk op de BSO.

Persoonsgegevens bestemd voor derden mogen we alleen verstrekken nadat de betrokkenen (ouders/verzorgers) daar toestemming voor hebben gegeven. Verstrekking kan ook nodig zijn bij wettelijke verplichting, bij medische of andere dringende noodzaak of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Uiterlijk twee jaar na beëindiging van contracten dienen we persoonsgegevens te verwijderen, behalve als het gaat om die waarvoor een langere wettelijke bewaarplicht geldt.

BSO De Stadsgeuzen stelt zijn eigen Functionaris Gegevensbescherming (Privacy Officer) aan en voert een privacybeleid. Het uitgebreide document met het door BSO De Stadsgeuzen gevoerde privacybeleid is op deze pagina als PDF-bijlage te downloaden.

 


AVG beleid BSO De Stadsgeuzen
PDF – 253,6 KB 1203 downloads