Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid lichten we de visie van BSO De Stadsgeuzen toe. We beschrijven hoe dit beleid eruit ziet en wat er voor nodig is om het uit te voeren.

Onze visie is gebaseerd op een mensbeeld waarbinnen diversiteit een belangrijke waarde heeft. Elk mens/ kind is uniek en er is een plek voor in de maatschappij. Iedereen heeft talent en inbreng. Voorwaarde voor ontwikkeling van deze eigenschappen is een veilige, ongedwongen omgeving met respect en ruimte voor elkaar. 

Om dit te realiseren werkt De Stadsgeuzen met een groep van maximaal 20 kinderen per dag en vaste medewerkers. De kinderen leren elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen en vertrouwen. Belangrijk is dat pedagogisch medewerkers kennis hebben over de kinderen. Deze kennis, gecombineerd met pedagogische vaardigheden, is een voorwaarde om goed met kinderen om te kunnen gaan. Zowel met het individuele kind als het kind in groepsverband.

Waar nodig wordt extra kennis verzameld en samengewerkt met externe instanties, zoals bijvoorbeeld school.

De samenwerking met ouders speelt een grote rol. Vertrouwen en open communicatie zijn daarbij sleutelbegrippen en een positief voorbeeld voor het kind.

De Stadsgeuzen biedt stimulerende, creatieve en ontdekkende activiteiten aan die de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen en stimuleren.

Belangrijke punten, zoals beschreven in de vier basisdoelen van Riksen-Walraven (zie ook de afbeelding van de boom onder) komen ruimschoots aan bod. 

Naast de vier basisdoelen van pedagoog Riksen-Walraven werkt De Stadsgeuzen ook met de cirkel van de ’21e eeuwse vaardigheden’. Deze cirkel toont 11 vaardigheden die kinderen van deze tijd nodig hebben om uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

De 21e eeuwse vaardigheden komen overeen met de vier basisdoelen van Riksen-Walraven, maar er is ook een verschil. De vaardigheden die het kind zich eigen kan maken zijn in de cirkel (zie de afbeelding onder de tekst) namelijk specifieker verbeeld ten opzichte van de 21e eeuw (denk bijvoorbeeld aan mediawijsheid).

Voor verdere verdieping verwijzen we je graag door naar het uitgebreide pedagogische beleidsplan dat onderaan de pagina gedownload kan worden.

Natalie Hollander,

(initiatiefneemster BSO De Stadsgeuzen, 2016).

 


Cirkel met 21e eeuwse vaardigheden

De vier basisdoelen van Riksen-Walraven


Pedagogisch Beleid Versie 2024
PDF – 792,8 KB 86 downloads