Pedagogisch beleid

(volledige download onderaan de pagina)

In het pedagogisch beleid wordt de visie van BSO De Stadsgeuzen toegelicht. Ook komt aan bod hoe dit beleid eruit ziet in de praktijk en wat er nodig is om het te realiseren.

De visie van BSO De Stadsgeuzen is gebaseerd op het mensbeeld dat diversiteit een toegevoegde waarde heeft. Elk mens/ kind is uniek en er is een plek voor in de maatschappij. Iedereen heeft talent en een eigen inbreng. Voorwaarde voor ontwikkeling van deze menselijke eigenschappen is een veilige ongedwongen omgeving, waar respect en ruimte bestaat voor elkaar. Om dit te realiseren werkt De Stadsgeuzen met een kleine groep van maximaal 20 kinderen per dag en vaste pedagogisch medewerkers. De kinderen leren elkaar goed kennen en vertrouwen maar ook de pedagogisch medewerkers. Belangrijk is dat pedagogisch medewerkers veel kennis hebben over de kinderen.

Waar nodig is wordt extra kennis verzameld en samengewerkt met externe instanties.

De samenwerking met de ouders is niet te onderschatten. Vertrouwen en open communicatie is waar De Stadsgeuzen naar streeft. Dit komt volledig ten goede aan het kind dat dit als voorbeeld zal nemen.

Verder biedt De Stadsgeuzen stimulerende, creatieve en ontdekkende activiteiten aan die de nieuwsgierigheid van de kinderen stimuleren maar ook andere eigenschappen, zoals beschreven in de vier basisdoelen van Riksen-Walraven.

Buiten de vier basisdoelen van pedagoog Riksen-Walraven om; het bieden van fysieke en emotionele veiligheid, het bevorderen van persoonlijke competenties, het bevorderen van sociale competenties en socialisatie door overdracht van normen en waarden, kijkt De Stadsgeuzen ook naar de cirkel van de ’21 century skills’. Deze cirkel toont 11 vaardigheden die een kind van deze tijd nodig heeft om uit te groeien tot een zelfstandig verantwoordelijk mens. De 21 century skills komen overeen met de vier basisdoelen van Riksen-Walraven, alleen zijn de vaardigheden die het kind zich eigen kan maken in de cirkel specifieker verbeeld ten opzichte van de 21-ste eeuw (denk o.a aan mediawijsheid).

In het pedagogisch beleid staat beschreven hoe BSO De Stadsgeuzen denkt haar visie en vier basisdoelen te realiseren en te handhaven. Wat is er voor nodig en wat wordt er ingezet. We hebben het dan over omgeving, activiteiten, medewerkers, wijze van communiceren, omgang etc.

Natalie Hollander,

(oprichtster BSO De Stadsgeuzen).

Hieronder kun je het uitgebreide pedagogisch beleid downloaden:


Pedagogisch Beleid jan. 2022
PDF – 792,0 KB 233 downloads