Het belang van creativiteit.

Over creativiteit.

Veel mensen denken bij creativiteit aan dingen als tekenen, schilderen of knutselen en handvaardigheid. Dat doen we ook volop op onze BSO, want veel kinderen vinden het ontzettend fijn om te doen. 

Maar we gaan een stap verder. Wij stimuleren en moedigen kinderen aan om ook op andere manieren creatief te zijn. Als deze daar behoefte toe voelen natuurlijk. Want het is zeker geen verplichting en er is altijd ruimte om eigen dingen te doen.

Creativiteit kan op verschillende manieren tot uiting komen. Tijdens tekenen of schilderen, het bouwen van een hut, winkeltje spelen, sporten, computeren of bij het spelen van een (zelfbedacht) spel. De vorm maakt niet uit. Vooral van belang is dat je kinderen ruimte geeft en stimuleert om creatief te kunnen handelen en denken.

Creatief stimuleren. Hoe doe je dat?

De eerste belangrijke stap is aan te haken bij de interesses van kinderen. Deze verschillen per leeftijd en individu. Daarom bieden we diverse activiteiten of materialen aan waarmee kinderen aan de slag kunnen. Als begeleider geef je de eerste aanzet en werk je daarbij samen Daarna moedig je de kinderen aan hun eigen weg te gaan en bied je ruimte voor alternatieve mogelijkheden in plaats van standaardoplossingen. Je prikkelt door hardop te denken, vragen te stellen, aan te moedigen en verschillende oplossingen aan te reiken. Praktische en analytische vaardigheden hoeven daarbij niet doorslaggevend te zijn. Je ontdekt wat kan en mogelijk is op een open manier.

En dat is prachtig!

Want scheppende kinderen zijn nieuwsgierig, ontdekken soms onvermoede eigenschappen of talenten in zichzelf, verschillen of juist overeenkomsten. Kinderen leren van elkaar en leren samen dingen te doen. Zo vergroten ze het vermogen om problemen op te lossen, elkaar aan te vullen en individuele en gezamenlijke kracht  te combineren. Het mooie van dit alles is dat het vaak zorgt voor een hele positieve groepsdynamiek, zichtbaar plezier, onderlinge verbondenheid en wederzijds respect.

En niet onbelangrijk voor kinderen. Het geeft lucht. Waar school overwegend werkt vanuit een vaste structuur mag en kan dat op de BSO even ontbreken. Met respect voor elkaar en elkaars grenzen komen andere behoeften aan bod. En zo vullen deze twee elkaar prachtig aan.

Is dat makkelijk?

Nee, soms kost het meer inspanning. Meer dan op de gemiddelde BSO wordt er van onze pedagogisch medewerkers een flexibele houding gevraagd. Door alle dingen die mogelijk zijn en gebeuren op de BSO is de dynamiek groter. Er is veel gelach, plezier, drukte of juist rust, maar soms ook een traan of boosheid. Problemen of obstakels dienen op een positieve, creatieve manier opgelost te worden. Het vraagt om een zeker improvisatietalent, flexibiliteit en wendbaarheid. 

Is dat de moeite waard?

Zeer. Want veel kinderen vinden de sfeer waarbinnen dit alles zich afspeelt heerlijk, genieten zichtbaar en kunnen zichzelf zijn. Of dat nu alleen is gebogen over een tekening, tijdens het spelen van een (zelfgemaakt) spel of het (samen) bouwen van een hut. 

Zo bezien is creativiteit als een kleurenspectrum dat steeds anders in elkaar overvloeit met elke keer weer nieuwe uitkomsten. Als je hier kennis mee hebt gemaakt dan kun je deze creativiteit inzetten; voor jezelf, voor elkaar en voor samenwerking en verbondenheid.