De wet IKK

De IKK, de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang is op 1 januari 2018 in werking getreden. De wet schrijft schrijft voor dat alle kinderopvangcentra een duidelijk beleidsplan opstellen, actualiseren en praktiseren met betrekking tot de volgende thema’s: ontwikkeling van het kind, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. Dit alles met het doel een kwalitatief goede opvang te bieden en te waarborgen voor kinderen, ouders en personeel.

 

Hieronder is het volledige document te downloaden

IKK Versie 2024
PDF – 167,0 KB 15 downloads