Klasbord

BSO De Stadsgeuzen hecht veel aan privacy. Op de website plaatsen we daarom geen foto's waarop kinderen duidelijk herkenbaar zijn. Als alternatief bieden wij ouders toegang tot het afgeschermde, ook door scholen veel gebruikte 'Klasbord'. Foto's die wij regelmatig maken op de BSO-locatie of tijdens uitstapjes kunnen daar worden bekeken. Ook kunnen wij foto's van kinderen digitaal versturen als ouders daar om vragen.

 

 

Maskers maken op BSO De Stadsgeuzen: